Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτική υποστήριξη του πελάτη κατά την διάρκεια του έργου. Ολοκληρωμένη ανάλυση απαιτήσεων , συμβουλές για την μεγαλύτερη επιτυχία και εκμετάλλευση του αποτελέσματος.

  • Επιχειρησιακές Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Τεχνικές Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Ανάλυση απαιτήσεων εφαρμογής
  • Διαχείριση Περιεχομένου
  • Συμβουλές e-commerce
web analysis